Surse de alimentare

...

Acest articol de echipament este utilizat atunci când este necesară o sursă de energie care poate fi configurată pe bancul de lucru, cu propriul său cablu de alimentare și metodă de conectare a ieșirii. Acestea sunt utile în electronică pentru aplicații, cum ar fi testarea circuitelor care au nevoie de o sursă de alimentare cu tensiuni diferite.

Surse de energie variabilă

Sursele de energie în bloc sunt disponibile cu tensiuni variabile sau fixe. O sursă de energie variabilă va oferi posibilitatea de a regla valoarea la ieșire, fie ea tensiune, rezistență, curent sau putere și este ideală în cazul în care este necesară versatilitatea în cadrul unei aplicații, cum ar fi testarea circuitului. Sursele de energie variabilă au o caracteristică care se numește Limitarea curentului, astfel că se va opri sau va limita curentul la valoarea nominală maximă. În mod normal, acestea au comenzi cu care se poate controla schimbarea valorii curentului de la zero la valoarea maximă specificată a curentului care ajută la protejarea componentelor.

Surse de energie liniare și modulate

Sursele de energie în bloc sunt disponibile în două structuri diferite:

  • Surse de energie liniare - zgomotul electric sau de alimentare este mai redus și ușor de controlat. Sursele de energie liniare sunt mai adecvate pentru alimentarea circuitelor sensibile și generează mai multă căldură, ducând la o eficiență energetică mai redusă. Sursele liniare sunt mai grele din cauza transformatorului de 50 Hz sau 60 Hz, iar filtrele asociate sunt fizic mai mari.
  • Sursele de energie modulate - în mod normal, o opțiune mai bună pentru aplicațiile portabile și sunt unități mai ușoare și mai compacte. Sursele de energie cu mod de comutare pornesc la fel ca cele liniare, corectând și filtrând tensiunea liniei de intrare pentru c.a., deși, acestea „comută” c.c. la c.a. de înaltă frecvență. Sursele de energie modulată pot tolera și pierderi mici de energie, fără a afecta rezultatul, spre deosebire de sursele de energie liniare și pot fi mai eficiente din punct de vedere energetic.

Alegerea unei surse de energie în bloc

Vă întrebați de câte canale aveți nevoie? Acesta depinde de câte surse doriți să folosiți simultan, dar cel puțin două canale reprezintă o practică normală pentru o sursă de energie în bloc.

  • Eficiență energetică - detaliată în mod normal în specificații sau fișa cu date tehnice a furnizorului.
  • Regularizarea liniei - exprimată sub formă de procent, acesta indică modificarea tensiunii ieșite față de modificările de tensiune de intrare în linie.
  • Regularizarea sarcinii - este măsura care garantează faptul că tensiunea ieșită este constantă în ciuda variațiilor de sarcină. O bună regularizare a sarcinii garantează faptul că tensiunea ieșită nu fluctuează atunci când sarcinile cresc sau sunt eliminate. Acest aspect este important când rezultatele testului nu se pot repeta.