Sigurante

...

Siguranțele sunt dispozitive de siguranță folosite într-un ștecăr sau circuit electric, fabricat dintr-o componentă cu fir introdusă într-o carcasă ignifugă. Funcția lor este de a preveni daunele induse de un flux în exces de curent electric, prin supraîncălzirea sau topirea firului introdus în carcasă ori de câte ori apare o eroare, întrerupând, în consecință, fluxul de curent.

La ce se folosesc siguranțele?

Un exemplu cotidian de aplicații ale siguranțelor este reprezentat de uscătoarele de păr: când prin aparat trece curent, acesta depășește valoarea care trebuie transferată prin acesta; siguranța din sistem face ca circuitul să se întrerupă, eliminând astfel riscul de electroșoc sau electrocutare. Siguranțele sunt un element esențial și în sistemul electric din fiecare casă, sub formă de panouri cu plăci de control (numite și panouri de siguranțe sau unități consumatoare) care opresc sistemul electric în cazul în care se detectează un supracurent care poate cauza daune.

Care este diferența dintre o siguranță și un disjunctor de circuit?

Siguranțele și disjunctoarele de circuit acoperă aceeași funcție de siguranță într-un circuit electric în care există un risc de supracurent. Ambele întrerup fluxul de curent când se detectează o eroare, dar, în timp ce siguranțele funcționează doar o dată trebuind astfel înlocuite, disjunctoarele de circuit pot fi resetate fără necesitatea înlocuirii lor.

Diverse tipuri de siguranțe

Deși cel mai frecvent cunoscut este probabil tipul cartuș, există câteva alte tipuri de siguranțe disponibile pe piață pentru diverse aplicații, inclusiv:

  • Siguranțe cu cod
  • Siguranțe pătrate
  • Siguranțe tip sticlă
  • Siguranțe pentru mașini
  • Siguranțe resetabile și neresetabile
  • Siguranțe termice

Siguranțe tip cartuș

Siguranțele tip cartuș sunt cele sub forma siguranțelor tip sticlă, din ceramică sau porțelan. Acestea sunt relativ ușor de schimbat și au diferite valori nominale standard din care puteți alege. Pentru a selecta valoare nominală corectă, regula e să selectați o valoare nominală ușor mai mare decât cea necesară pentru ca dispozitivul să funcționeze. Aceasta va permite siguranței să prevină daunele atunci când tensiunea crește prea mult, fără necesitatea opririi alimentării cu curent electric în condiții de îmbunătățire energetice ușoare, inofensive.