Ordering Methods

Politica de ConfidentialitateDatele dumneavoastra de client vor fi folosite de catre Aurocon COMPEC in conformitate cu Politica de Confidentialitate si legislatia romana, disponibile la cererea dumneavoastra.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Aurocon COMPEC SRL este notificata la A.N.S.P.D.C.P. Sub numarul 0010486, din 19.06.2009.

Aurocon COMPEC SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. La cererea scrisa a clientului, datata si semnata, expediata pe email la marketing@compec.ro sau pe adresa Bd. Theodor Pallady, Nr. 287, Sector 3, Bucuresti. COMPEC se obliga: sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.